PŘIHLÁŠKA, ÚČASTNICKÝ POPLATEK & TERMÍNY

Přihláška

Přihláška je dostupná na tomto odkazu. PŘIHLÁŠOVÁNÍ JE UKONČENO.

Důležité termíny

 • Do 15. 6. 2023: odeslání přihlášky s abstraktem příspěvku
 • Do 7. 7. 2023: reakce na abstrakt
 • Do 15. 9. 2023: zaslání kompletního příspěvku (v tento den se odesílá k recenznímu řízení)
 • Do 29. 9. 2023: provedení platby
 • Do 29. 9. 2023: zpětná vazba na příspěvek
 • Do 10. 10. 2023: zaslání kompletně opraveného příspěvku

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku pro prezenční formu účasti:

 • 2 200 Kč (90 €)

Výše konferenčního poplatku pro online formu účasti:

 • 1 200 Kč (50 €)


Každý účastník obdrží fakturu na e-mail spolu s fakturačními údaji, které uvedl v přihlášce.


Konferenční poplatek zahrnuje (prezenční forma účasti):

 • účast v sekcích
 • coffee break
 • společenský večer
 • doprovodný program
 • 21 % DPH


Je-li příspěvek ve spoluautorství, poplatek musí uhradit každý autor zvlášť.