VÝBORY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

Vědecký výbor mezinárodní vědecké konference

doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta) – předseda vědeckého výboru

prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta)

doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB (Akademia WSB Dąbrowa Górnicza)

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

prof. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta)

doc. Mgr. Jakub Hladík, Ph.D. (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií)

doc. PaedDr. Katarína Hollá, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta) 

prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D. (Univerzita Jana Amose Komenského Praha)

prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav učitelství chemie a humanitních věd)  

doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

prof. PhDr. Miriam Niklová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. WSB (Akademia WSB Dąbrowa Górnicza)

doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta)

Mgr. et Mgr. Stanislava Svoboda Hoferková, Ph.D., LL.M. (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta)

dr Sławomir Śliwa (Akademia Nauk Stosowanych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu)

prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii)

prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)

dr Karolina Walancik-Ryba (Akademia WSB Dąbrowa Górnicza)

dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB (Akademia WSB Dąbrowa Górnicza)

prof. dr hab. Jasiński Zenon (Instytut Nauk Pedagogicznych)

Organizační výbor mezinárodní vědecké konference

Předseda organizačního výboru:

PaedDr. Martin Knytl, MBA, MCS


Členové výboru:

Mgr. Eva Janouchová 

doc. PhDr. Iva Jedličková, CSc. 

PhDr. Josef Kasal, Ph.D., MBA 

Mgr. Alena Knotková 

Mgr. et Mgr. Kateřina Krupková 

Mgr. Lucie Křivánková, Ph.D. 

Bc. Helena Malířová 

Mgr. Adéla Marešová