ZÁKLADNÍ INFORMACE

O konferenci SOCIALIA

Ústav sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové pořádá XXVII. ročník mezinárodní vědecké konference SOCIALIA. Již předchůdci současného Ústavu sociálních studií (tehdejší Katedra sociální pedagogiky a Katedra sociální patologie a sociologie) se od samého počátku významně podíleli na organizaci této konference, pořádané v současnosti ve spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a Akademií WSB v Dabrowie Górniczej. První ročník se konal v roce 1997 na naší pedagogické fakultě. 

Letošní ročník je zaměřen na sociálně pedagogickou analýzu současné rodiny, a navíc je věnován významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. Kromě klasických sekcí se můžete těšit na plenární diskusi, účast odborníků z praxe i pestrý doprovodný program. 

Informace o průběhu konference

Místo konání: Univerzita Hradec Králové, budova A, Hradecká 1227/4, 500 03 Hradec Králové III

Jednací jazyky: český, slovenský, polský, anglický

Formy účasti: prezenční forma, online forma (samostatná online sekce)

Registrace účastníků: 11. 10. 2023 od 8:30 hod.

Zahájení konference: 11. 10. 2023 od 10:00 hod.

Ukončení konference: 12. 10. 2023 do 12:00 hod.

Tematická zaměření konference

  • Životní styl současných rodin
  • Rizikové chování v rodinách
  • Problémy v rodinné výchově
  • Role rodiny v prevenci rizikového chování
  • Život rodin v době pandemie
  • Spolupráce rodiny a školy
  • Vztahy a komunikace v současných rodinách
  • Rodina jako činitel deviantního chování dětí